stimulantia

Stimulerande medel kallas ibland överdelar och vänder effekterna av trötthet på både mentala och fysiska uppgifter. Terapeutiska nivåer av stimulantia kan ge upprymdhet, förlängd vakenhet och aptitlöshet. Dessa effekter förstärks avsevärt när stora doser stimulantia tas.
Receptbelagda stimulantia är läkemedel som vanligtvis används för att behandla ADHD och narkolepsi – okontrollerbara episoder av djup sömn. De ökar vakenhet, uppmärksamhet och energi.

Visar alla 5 resultat