opioider

Opioidläkemedel lindrar smärta genom att efterlikna en naturligt förekommande smärtlindrande funktion i våra nervösa symptom. De är de bästa, starkaste smärtstillande medel vi har. Tyvärr kommer de med biverkningar, några allvarliga såsom domningar, missbruk och andningsdepression, vilket leder till dödsfall i överdoser.
Receptbelagda opioider kan ordineras av läkare för att behandla måttlig till svår smärta men kan också ha allvarliga risker och biverkningar. Vanliga typer är oxikodon (OxyContin), hydrokodon (Vicodin), morfin och metadon.

Showing all 8 results