antibiotika

Ett antibiotikum är en typ av antimikrobiell substans som är aktiv mot bakterier. Det är den viktigaste typen av antibakteriella medel för att bekämpa bakteriella infektioner, och antibiotikamediciner används i stor utsträckning vid behandling och förebyggande av sådana infektioner. De kan antingen döda eller hämma tillväxten av bakterier.
ntibiotika är kraftfulla, livräddande mediciner som behandlar bakteriella infektioner som halsfluss och urinvägsinfektioner.

Visar alla 2 resultat