depression och ångest

Ångestsyndrom går ofta hand i hand med depression. Människor som har ångestsyndrom kämpar med intensiva och okontrollerbara känslor av ångest, rädsla, oro och/eller panik. Dessa känslor kan störa dagliga aktiviteter och kan pågå under lång tid.

Många människor kan begränsa eller övervinna sina ångestsymtom utan medicinering. Om du upplever stress, oro, rädsla, ångest, rasande tankar eller sömnsvårigheter kan det vara svårt att hantera. Några vanliga sätt att hantera ångest utan medicinering är träning, mindfulness, djupandning och terapi

Visar alla 4 resultat