Integritetspolicy

Swe Apotek24 hanterar personuppgifter som samlas in i samband med att tillhandahålla tjänster till våra kunder med omsorg och stödjer principerna för dataskydd. Vi tar vårt ansvar att respektera på allvar. Vi har policyer och rutiner på plats för att skydda och säkerställa att personlig information är säker och hanteras i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Om du invänder mot integritetspolicyn får du inte besöka eller använda vår webbplats. Denna integritetspolicy gäller inte sekretesspraxis för offlineaktiviteter.

Vår företagspolicy

Vi tillhandahåller allmän information om hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vi använder din personliga information endast för att förse dig med tjänster eller för att utföra nödvändiga affärsfunktioner och aktiviteter. Vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt.
Vi säljer eller ger inte din personliga information till tredje part.
Vi kommer inte att använda din personliga information för värdelösa eller orelaterade ändamål utan ditt samtycke.
Vi använder alltid rättvisa och lagliga metoder för att samla in personlig information. Om detta är nödvändigt för att ta emot dina personuppgifter kommer vi att erhålla dem direkt från dig på alla nödvändiga sätt.

Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att betraktas som ett meddelande om ändringarna av integritetspolicyn i 30 dagar efter att ett sådant meddelande har publicerats, med följande undantag.

Syftet med att samla in personuppgifter

Vi behöver ofta din personliga eller konfidentiella information för att ordna med beställning av mediciner och hälsorelaterade tjänster eller för att utföra nödvändiga affärstransaktioner. Denna information kommer endast att användas för att uppfylla din specifika begäran, såvida du inte ger oss tillåtelse att använda den för andra ändamål, till exempel för att lägga till dig på en av våra e-postlistor.

Engagemang för datasäkerhet

I de flesta fall tillhandahålls de personuppgifter vi samlar in direkt av dig när du ger oss den information som vi enligt lag behöver för att tillhandahålla mediciner och andra hälsorelaterade tjänster.

Denna information kan lagras digitalt på säkra datorer eller i pappers- eller pappersfiler.

Swe Apotek24 samlar även in information om webbplatsens besökares upplevelse och webbplatsens statistiska prestanda – inklusive antalet besökta sidor, besöksfrekvensen på webbplatsen, allmän platsinformation etc. genom användning av Google Analytics.